Energideklaration i Malmö – en väsentlig del för energieffektivisering

15 maj 2024 Lotta Alberius

editorial

Att göra en energideklaration är inte bara ett lagkrav i Sverige, utan även ett viktigt steg för att bidra till en mer hållbar fastighetsmarknad. I Malmö, en av Sveriges snabbast växande städer, har behovet av energideklaration blivit allt viktigare i takt med att staden expanderar och förnyar sin byggnadsbestånd. Genom att förstå och förbättra byggnaders energiprestanda kan fastighetsägare inte bara minska miljöpåverkan utan även uppnå ekonomiska besparingar.

Energideklarationen är en omfattande kontroll som kartlägger en byggnads energistatus. Detta inkluderar allt från isolering och uppvärmningssystem till fönster och ventilation. Resultatet av deklarationen ger en tydlig bild av hur energieffektiv fastigheten är och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen och de relaterade kostnaderna.

Vad innebär en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som visar en fastighets energianvändning och ger förslag på hur denna kan förbättras. I Sverige är det lag på att deklarationen ska göras vid nybyggnationer, större ombyggnader och vid överlåtelse eller uthyrning av byggnader, och de ska uppdateras vart tionde år. Syftet med energideklarationen är att öka medvetenheten om fastighetens energianvändning och underlätta för fastighetsägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Energideklarationen utförs av certifierade energiexperter som gör en noggrann analys av fastighetens energiprestanda. De tittar på faktorer som byggnadens konstruktion, uppvärmningssystem, ventilationsanordningar och hur väl byggnaden är isolerad. Experten beräknar sedan byggnadens energianvändning per kvadratmeter och år, vilket ger en energiklassificering från A (mycket låg energianvändning) till G (hög energianvändning).

Fördelar med energideklaration

Förutom att det är ett krav är det flera fördelar med att göra en energideklaration för fastighetsägare i Malmö. För det första kan deklarationen hjälpa till att identifiera var och hur man kan spara energi och därmed sänka driftkostnaderna. Detta är inte bara ekonomiskt gynnsamt utan bidrar även till en minskad miljöpåverkan.

Dessutom kan en bra energiklassificering öka värdet på fastigheten och göra den mer attraktiv på marknaden. För hyresgäster innebär en bra energistandard lägre energikostnader och en behagligare boendemiljö, vilket kan bidra till en högre beläggning och nöjdare hyresgäster.

energideklaration i Malmö

Hur går en energideklaration till i Malmö?

Processen för att utföra en energideklaration i Malmö börjar med att fastighetsägaren kontaktar en certifierad energiexpert. Experten kommer sedan att göra ett besök på fastigheten för att granska byggnadens skick och dess energisystem. Under besöket samlas data som används för att beräkna byggnadens energiprestanda.

Energiexperten kommer att analysera informationen och därifrån föreslå konkreta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Dessa rekommendationer kan innefatta allt från att byta till energieffektiva fönster och bättre isolering, till att installera moderna uppvärmningssystem eller att installera solpaneler.

Energiexpertens roll och rekommendationer

Energiexperten spelar en kritisk roll i processen. Det är viktigt att experten har en djup förståelse för olika byggnadstekniker, material och energisystem för att kunna göra en korrekt och nyttig bedömning. Efter analysen ger energiexperten fastighetsägaren en detaljerad rapport som inte bara inkluderar nuvarande energistatus, utan även kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att optimera energianvändningen.

Sammanfattning och var du kan få hjälp

Energideklaration är ett kraftfullt verktyg för att främja energieffektivitet och hållbarhet i fastighetssektorn. I Malmö, där miljömedvetenhet och hållbar utveckling är viktiga frågor, är detta särskilt relevant. En väl genomförd energideklaration kan ge fastighetsägare en konkurrensfördel, sänka kostnader och bidra till en mer hållbar stadsmiljö.

Om du är en fastighetsägare i Malmö som behöver göra en energideklaration, rekommenderar vi att du vänder dig till SECON – Energi & Miljökonsult, en certifierad och erfaren aktör inom energideklarationer som kan guida dig genom processen och säkerställa att din fastighet uppfyller samtliga krav och behov för att bli mer energieffektiv.

Fler nyheter